Güneş Enerjisi Konstrüksiyonu

Güneş Enerjisi Konstrüksiyonu

Konstrüksiyon

Güneş Enerjisi Konstrüksiyonu Güneş Panellerin altına montajı yapılan ve zemine çakım veya betonlama metodu ile sabitlenen çelik elemanlardır.

Güneş Enerjisi Konstrüksiyonların seçim ve tercihleri Güneş Enerjisi Sistemin kurulacağı bölgeye göre tasarlanmakta olup ilgili bölgenin Deprem, Kar ve Rüzgar yükleri baz alınarak bünyemizde bulunan İnşaat Mühendisleri tarafından hazırlanmaktadır.

Hesaplamalar başlamadan önce Güneş Enerjisi Santralin kurulacağı bölgede Zemin Etüdleri yapılarak ilgili zeminin taşıma gücü tespit edilir ve bir Jeoloji firması tarafından raporlanmaktadır.

Kritik (taşıma gücünün yeterli olmayacağı gözlemlendiği) zeminlerde bölgede Çakma ve Çekme testleri uygulanmakta olup 20 dönümlük bir arazi göz önünde bulundurulduğunda en az 15 farkı alana çelik profiller Çakma makineleri ile çakılır ve bir kantara bağlanıp çekilir. Çakım süreleri ve çekme esnasındaki kuvvetler ölçülür.

Bu aşamada Santralin kurulacağı alandaki tüm yükler (deprem yükü, kar yükü, rüzgar yükü, konstrüksiyonun kendi yükü, güneş panelin yükü) toplanarak farklı kombinasyonlar oluşturulmaktadır. En olumsuz kombinasyon yüklerine göre hesaplamalar yapılır ve ilgili Güneş Enerjisi Konstrüksiyonun taşıma gücünün yeterli olup olmadığı tespit edilir. Tasarım aşamasında kesitlerin sınırda olmaması teyit edilir ve statik hesaplamalar sonlandırılır.

Tüm çalışmaların ardından ilgili hesaplara Güneş Enerjisi Konstrüksiyonun 2 boyutlu çizimleri eklenir ve İnşaat birimi Üniversitelerinden uygunluk alınır.

solarex 2019Isotec Energy