ISOPORT Optimum Çözüm

 • Kapsamlı Esneklik
 • Modüler Yapı Üstün Güvenlik
 • Maksimum Dayanım Düşük Maliyet
 • Talebe Göre Çözüm Uzun Hizmet Ömrü
 • Kaliteli Ürün Ekolojik Özellikler
 • Kolay Bakım

SOLARPORT

 • TS498 Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değeri,1997.
 • TS500 Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları – Şubat 2000 (Beton temelli hesaplarda geçerlidir).
 • TS648 Çelik Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları.
 • TDY-2007 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Esaslar, 2007.
 • AA ASD2000 The Aluminum Association – Allowable Strength Design, 2000