Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας

Συναινώ στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων και στην κοινή χρήση τους με τους σχετικούς επιχειρηματικούς εταίρους εντός του πεδίου εφαρμογής του Νόμου για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αριθ. 6698 (1). Θέλουμε να είμαστε σε επαφή μαζί σας και να σας ενημερώνουμε. Ζητούμε την έγκρισή σας για τη χρήση των στοιχείων σας στο πλαίσιο του Νόμου υπ' αριθμ. 6563 για τη ρύθμιση του ηλεκτρονικού εμπορίου και της λοιπής σχετικής νομοθεσίας. ISOTEC Enerji San. ve Tic. Ε.Π.Ε. Sti. Συμφωνώ να το χρησιμοποιήσω για επικοινωνία με εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους και υπηρεσίες ISOTEC (διανομείς) και επιχειρηματικούς συνεργάτες (2). Τα κανάλια με τα οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου είναι SMS, Τηλέφωνο, E-Mail και Mail.

(1) ISOTEC Enerji San. και Tic. Ε.Π.Ε. Sti. σέβεται το απόρρητό σας και αποδίδει σημασία στην ασφάλεια των δεδομένων σας. Στο πλαίσιο αυτό, τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία και διαγράφονται κατόπιν αιτήματός σας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τις καμπάνιες μας ή τα συστήματα που σας ενδιαφέρουν, σύμφωνα με το σκοπό που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αρ. 6698 και άλλων σχετική νομοθεσία. Εάν δεν δώσετε τη συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα σας δεν θα υποστούν επεξεργασία. Για περισσότερες πληροφορίες www.isotec.com.tr Μπορείτε να επισκεφτείτε τη διεύθυνση.

(2) ISOTEC Enerji San. και Tic. Ε.Π.Ε. Sti. και τους αντιπροσώπους και τις εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες της. Αποστολή προωθητικών και επεξηγηματικών πληροφοριών και ανακοινώσεων στα καταχωρημένα στοιχεία επικοινωνίας μου στο πλαίσιο του Νόμου Αρ. Εγκρίνω την αποστολή κάθε είδους εμπορικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων επικοινωνίας μάρκετινγκ σχετικά με υπηρεσίες, ειδικές προσφορές και καμπάνιες και παρόμοιες προσκλήσεις, προωθητικές ενέργειες, γιορτές και έρευνες. Εάν δεν δώσετε τη συγκατάθεσή σας, δεν θα επικοινωνήσουμε μαζί σας και δεν θα γίνει καμία εμπορική επικοινωνία. Προκειμένου να σας παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας ISOTEC Energy, τα προσωπικά σας στοιχεία ενδέχεται να μεταφερθούν στην εταιρεία του ομίλου ISOTEC Solar GmbH στο εξωτερικό, στους επιχειρηματικούς εταίρους και στις θυγατρικές με τις οποίες είμαστε συνδεδεμένοι. Εάν δεν θέλετε να αξιολογηθούν και να χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες σας, δεν θα μπορέσουμε να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες για νομικούς λόγους. Εάν θέλετε να ενημερώσετε τις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των πληροφοριών που έχετε παράσχει, ISOTEC Enerji San. και Tic. Ε.Π.Ε. Sti. Απλώς επικοινωνήστε μαζί μας.

(3) Καταγραφή των συναντήσεών μας: Εάν το προσωπικό της ISOTEC Energy επικοινωνήσει μαζί σας, οι συναντήσεις καταγράφονται σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Εάν δεν θέλετε να καταγράφονται οι συνομιλίες σας, πρέπει να μεταφέρετε αυτές τις πληροφορίες στο προσωπικό μας στην αρχή της συνάντησης.

© Copyright – 2013-2022, ISOTEC Energy Ltd. Sti.. Οι εικόνες σχεδίασης, το περιεχόμενο, όλα τα σχέδια προϊόντων ανήκουν στην ISOTEC και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανένα σκοπό χωρίς τη γραπτή άδεια της ISOTEC. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.
λάθος: