Zaštita Vaših ličnih podataka

Dajem saglasnost za obradu mojih ličnih podataka i njihovo dijeljenje sa relevantnim poslovnim partnerima u okviru Zakona o zaštiti podataka o ličnosti br. 6698 (1). Želimo da ostanemo u kontaktu sa vama i da vas obaveštavamo. Tražimo vaše odobrenje za korišćenje vaših informacija u okviru Zakona br. 6563 o regulisanju elektronske trgovine i drugih relevantnih zakona. ISOTEC Enerji San. ve Tic. doo Sti. Slažem se da ga koristim za komunikaciju sa ISOTEC ovlaštenim dilerima i servisima (dilerima) i poslovnim partnerima (2). Kanali na koje me možete kontaktirati su SMS, Telefon, E-mail i Mail.

(1) ISOTEC Enerji San. i Tic. doo Sti. poštuje vašu privatnost i pridaje važnost vašoj sigurnosti podataka. U tom kontekstu, vaši podaci se obrađuju i brišu na vaš zahtjev, kako bismo vas informisali o našim kampanjama ili sistemima koji vas zanimaju, u skladu sa svrhom u okviru Zakona o zaštiti ličnih podataka br. 6698 i drugo relevantno zakonodavstvo. Ako ne date pristanak, vaši podaci neće biti obrađeni. Za više informacija www.isotec.com.tr Možete posjetiti adresu.

(2) ISOTEC Enerji San. i Tic. doo Sti. i njegove dilere i ovlaštene servise. Da šaljem uvodne i pojašnjene informacije i najave na moje registrovane kontakt informacije u okviru Zakona br. 6563 o regulisanju elektronske trgovine i drugih relevantnih zakona; Odobravam slanje svih vrsta komercijalnih elektronskih poruka, uključujući aktivnosti marketinške komunikacije u vezi sa uslugama, posebnim ponudama i kampanjama, te sličnim pozivima, promocijama, proslavama i anketama. Ako ne date svoj pristanak, nećete biti kontaktirani niti će se vršiti komercijalna komunikacija. Kako bismo vam pružili naše proizvode i usluge u skladu sa standardima kvaliteta ISOTEC Energy, vaši lični podaci mogu se prenijeti na kompaniju grupe ISOTEC Solar GmbH, poslovne partnere i podružnice u inostranstvu. Ako ne želite da se vaši podaci procjenjuju i koriste, nećemo vam moći pružiti informacije o proizvodima i uslugama iz pravnih razloga. Ako želite ažurirati informacije o korištenju informacija koje ste dostavili, ISOTEC Enerji San. i Tic. doo Sti. Jednostavno nas kontaktirajte.

(3) Snimanje naših sastanaka: Ako vas kontaktira osoblje ISOTEC Energy, sastanci se snimaju u skladu sa našim standardima kvaliteta i sigurnosti. Ako ne želite da se vaši razgovori snimaju, morate tu informaciju prenijeti našem osoblju na početku sastanka.

© Autorsko pravo – 2013-2022, ISOTEC Energy Ltd. Sti.. Slike dizajna, sadržaj, svi dizajni proizvoda pripadaju ISOTEC-u i ne mogu se koristiti u bilo koju svrhu bez pismene dozvole ISOTEC-a. Sva prava zadržana.
greška: